Thứ Tư, 14 tháng 11, 2018

Thông báo mở miễn phí kênh VTV5 HD, VTV6 HD trên VTVcab ON

Truyền hình Cáp Việt Nam thông báo

Từ 00h00 ngày 8/11/2018 đến 00h00 ngày 16/12/2018, Truyền hình Cáp Việt Nam mở miễn phí kênh VTV5 HD& VTV6 HD trên dịch vụ VTVcab ON

Truyền hình Cáp Việt Nam trân trọng thông báo để Quý khách hàng được biết.