Thứ Tư, 14 tháng 11, 2018

Thông báo thay đổi tần số các kênh VOV TV, THVL1, Dr Fit trên hệ thống Cáp Analog

Truyền hình Cáp Việt Nam thông báo

Từ ngày 12/11/2018, Truyền hình Cáp Việt Nam thay đổi vị trí và tần số một số kênh trên hệ thống Cáp Analog toàn quốc, cụ thể như sau:

Kênh
STTTần số
VOV TV8126.25
THVL113161.25
Dr Fit73695.25

Truyền hình Cáp Việt Nam trân trọng thông báo để Quý khách hàng được biết.