Bảng kênh 2017

Bảng kênh VTVCab đang được phát bao gồm nhiều nhóm kênh đa dạng:Bảng kênh hiện tại của VTVCab tại TP.HCM


Bảng kênh hiện tại gồm hơn 210 kênh với trên 70 kênh HD siêu nét

Riêng nhóm kênh K+ gồm 4 kênh K+1 , K+PC, K+PM, K+NS với cước phí cộng thêm mỗi tháng +125.000 / tháng  (Lưu ý: không cần phải mua thêm bộ đầu thu của K+)

Mọi yêu cầu hỗ trợ vui lòng liên hệ: (08) 8646 1900