VTVCab Đồng Nai - Văn phòng truyền hình cáp Việt Nam ở Đồng Nai

Truyền hình cáp Việt Nam tại Đồng Nai (VTVCab Đồng Nai) thông báo:
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI
LẮP TRUYỀN HÌNH CÁP TẠI ĐỒNG NAI

Đối tượng áp dụng: Tất cả người dân đang sống và làm việc tại Đồng Nai
Nội dung khuyến mãi:
- Lắp truyền hình số Analog
- Lắp truyền hình số HD
- Lắp internet theo truyền hình cáp
Ưu đãi:
- Miễn phí lắp đặt
- Miễn phí đầu thu HD
- Miễn phí Modem Wifi khi dùng kèm Internet VTVCab

1. Gói dịch vụ Truyền hình cáp ở Đồng Nai

2. Gói dịch vụ Truyền hình số HD tại Đồng Nai


TỔNG ĐÀI ĐĂNG KÝ VÀ TƯ VẤN
Điện thoại: (08)8646.1900